دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کسب رتبه های برتر مسابقات قرآن ومعارف را به دانش آموزان عزیز ،اولیاء گرامی ودبیران محترم تبریک عرض می نمایم مدیر دبیرستان :فولادگر...

احراز رتبه اول مسابقه آزمایشگاه، جشنواره خوارزمی در ناحیه را به دانش آموزان عزیزم وسرکار خانم مرادی دبیر مربوطه تبریک می گویم ...

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

رتبه های برتر مسابقات قرآن ومعارف سال 98-97

کسب رتبه اول رشته احکام :خانم زینب احدی فر

کسب رتبه اول رشته احکام :خانم ریحانه چیت ساز

کسب رتبه اول رشته حفظ ویژه :خانم محدثه نمازی زاده

کسب رتبه اول رشته ترتیل :خانم فاطمه شفیعی

کسب رتبه دومرشته انشاء نماز :خانم یگانه اسلامی راد

کسب رتبه سوم رشته انشاء نماز :خانم هانیه ریحانی

کسب رتبه دوم رشته تفسیر :خانم فاطمه بهشتی

کسب رتبه دومرشتهتفسیر :خانم ثنا برزانیان

کسب رتبه دوم رشته تفسیر :خانم حوریه فاضل

کسب رتبه سوم رشته حفظ عمومی :خانم فاطمه مختاری

کسب رتبه سوم رشته قرائت:خانم نگین صفری نژاد

کسب رتبه سوم رشته قرائت :خانم فاطمه صفری زاده

کسب رتبه سوم رشته قرائت :خانم زینب لاهیجی

کسب رتبه سوم رشته انشاء نماز :خانم مبینا خادم

کسب رتبه سوم نهج البلاغه :خانم مریم تیموری

رتبه های برتر مسابقات قرآن ومعارف  سال 97-96

کسب رتبه اول رشته قرائت :خانم فاطمه سادات مومنی

کسب رتبه اول رشته حفظ :خانم زهرا پناهی پور

کسب رتبه اول رشته تفسیر :خانم زینب سادات شریعتی

کسب رتبه اول رشته تفسیر :خانم ثنا برزانیان

کسب رتبه اول رشته تفسیر :خانم فاطمه باطنی

کسب رتبه دوم  رشته قرائت :خانم فاطمه زهرا ربیعی

کسب رتبه دوم رشته ترتیل :خانم فاطمه شفیعی

کسب رتبه سوم رشته قرائت :خانم فاطمه صفری زاده

کسب رتبه سوم رشته صحیفه سجادیه :خانم ریحانه ربانی

کسب رتبه سوم رشته حفظ :خانم زهرا آذری پور

کسب رتبه سوم رشته انشاء نماز:خانم آیدا زمانی

کسب رتبه سوم رشته انشاء نماز :خانم هانیه ریحانی

کسب رتبه سوم رشته احکام :خانم محدثه سهرابی

کسب رتبه سوم رشته احکام :خانم فاطمه کاویانی

کسب رتبه سوم رشته نهج البلاغه :خانم شیدا روشنی

 

مسابقات قران ومعارف 

سال 96-95

کسب رتبه سوم رشته حفظ قرآن : خانم زهرا آذری پور

کسب رتبه دوم رشته حفظ قرآن:خانم هانیه سادات حسینی

کسب رتبه دوم رشته حفظ قرآن:خانم مبینا جان نثاری

کسب رتبه دوم رشته قرائت: خانم فاطمه زهرا ربیعی

کسب رتبه اول رشته قرائت: خانم فاطمه سادات مومنی

کسب رتبه اول رشته قرائت : خانم منصوره کشاورزیان

کسب رتبه سوم رشته ترتیل: خانم مریم افشار

کسب رتبه سوم رشته ترتیل : خانم فاطمه آذری پور

کسب رتبه دوم رشته ترتیل: خانم مهسا پیکانیان

کسب رتبه اول رشته انشاء نماز: خانم هانیه ریحانی

کسب رتبه اول رشته انشاء نماز: خانم فائزه جابرزاده

کسب رتبه دوم رشته احکام : خانم فاطمه شفیعی

کسب رتبه اول رشته احکام :خانم زینب کرباسی

کسب رتبه سوم رشته صحیفه سجادیه :خانم ملیکه سادات امامی

کسب رتبه دوم رشته نهج البلاغه:خانم فاطمه داوری پناه

کسب رتبه دوم رشته نهج البلاغه:خانم زهرا رضایی

کسب رتبه دوم رشته تفسیر :خانم فاطمه سادات باطنی

کسب رتبه برتر رشته حفظ ویژه خانم هانیه سادات حسینی

کسب رتبه دوم رشته تفسیر :خانم فاطمه طالقانی

 

کسب رتبه اول استان در مسابقات قرآنی توسط خانم فاطمه مومنی