دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

مسابقات قران ومعارف 

سال 96-95

کسب رتبه سوم رشته حفظ قرآن : خانم زهرا آذری پور

کسب رتبه دوم رشته حفظ قرآن:خانم هانیه سادات حسینی

کسب رتبه دوم رشته حفظ قرآن:خانم مبینا جان نثاری

کسب رتبه دوم رشته قرائت: خانم فاطمه زهرا ربیعی

کسب رتبه اول رشته قرائت: خانم فاطمه سادات مومنی

کسب رتبه اول رشته قرائت : خانم منصوره کشاورزیان

کسب رتبه سوم رشته ترتیل: خانم مریم افشار

کسب رتبه سوم رشته ترتیل : خانم فاطمه آذری پور

کسب رتبه دوم رشته ترتیل: خانم مهسا پیکانیان

کسب رتبه اول رشته انشاء نماز: خانم هانیه ریحانی

کسب رتبه اول رشته انشاء نماز: خانم فائزه جابرزاده

کسب رتبه دوم رشته احکام : خانم فاطمه شفیعی

کسب رتبه اول رشته احکام :خانم زینب کرباسی

کسب رتبه سوم رشته صحیفه سجادیه :خانم ملیکه سادات امامی

کسب رتبه دوم رشته نهج البلاغه:خانم فاطمه داوری پناه

کسب رتبه دوم رشته نهج البلاغه:خانم زهرا رضایی

کسب رتبه دوم رشته تفسیر :خانم فاطمه سادات باطنی

 

کسب رتبه اول استان در مسابقات قرآنی توسط خانم فاطمه مومنی