دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

کسب رتبه اول استان در مسابقات قرآنی توسط خانم فاطمه مومنی