دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

از تلاش دختران عزیزم ودبیران محترم در کسب رتبه های برتر ناحیه مسابقات فرهنگی - هنری قدردانی می نمایم مدیر دبیرستان :فولادگر

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

 رتبه های برتر مسابقات فرهنگی -هنری سال 98-97

کسب رتبه اول رشته داستان نویسی :خانم یاسمن قوه عود

کسب رتبه اول رشته وبلاگ نویسی : خانم فاطمه زهرا شریفی

کسب رتبه اول رشته وبلاگ نویسی: خانم سارا صانعی

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک : خانم سپیده نادری پور

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک :خانم فاطمه نصراصفهانی

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک :خانم تسنیم رجائیان

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک :خانم مریم افشار

کسب رتبه برگزیده رشته نقد ادبی :خانم زهرا غلامیان

کسب رتبه اولرشته مقاله پژوهشی :خانم مهلا سادات هاتف الحسینی

کسب رتبه اولرشته رنگ وروغن:خانم زینب هادیان

کسب رتبه دوم رشته نگارگری: خانم فاطمه شفیعی

کسب رتبه  اولرشته مشبک چوب :خانم حوریه فاضل

کسب رتبه اولرشته مشبک چوب : خانم مبینا مشایخ

کسب رتبه اول رشته معرق: خانم محدثه سهرابی

کسب رتبه اول رشته ملیله دوزی: خانم منا السادات هاشمی

کسب رتبه دوم رشته طراحی جلد :خانم فاطمه زهرا آقابابایی

کسب رتبه اولرشته طراحی آرم:خانم فاطمه کمالی نژاد

کسب رتبه دوم رشته پوستر سازی:خانم زهرا الجزایری

کسب رتبه اول رشته پاستل :خانم زهرا منانی

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی وهنری سال97-96

کسب رتبه اول رشته گلیم بافی :خانم هانیه مصطفوی

کسب رتبه اول رشته داستان نویسی :خانم یاسمن قوه عود

کسب رتبه اول رشته داستان نویسی : خانم نرگس هاشمی

کسب رتبه اول رشته وبلاگ : خانم فاطمه شیرازی

کسب رتبه اول رشته وبلاگ : خانم سارا صانعی

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک : خانم فاطمه داوری پناه

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک :خانم شیدا روشنی


کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک :خانم تسنیم رجائیان

کسب رتبه اول رشته نشریه الکترونیک :خانم مریم افشار

کسب رتبه اول رشته مقاله نویسی :خانم زهرا حسن زاده

کسب رتبه دوم رشته تصویر سازی :خانم حوری زاهدپور

کسب رتبه دوم رشته شعر:خانم فاطمه شهیر

کسب رتبه دوم رشته طراحی ذغال : خانم ملیکا ترابی

کسب رتبه  دوم رشته شعر :خانم فاطمه زهرا ربیعی

کسب رتبه دوم رشته وبلاگ : خانم فاطمه رحمانیان

کسب رتبه سوم رشته طراحی ذغال : خانم زهرا عزیزیان

کسب رتبه سوم رشته شعر: خانم ریحانه یارعلی

کسب رتبه سوم رشته داستان نویسی :خانم حوریا وظیفه

کسب رتبه سوم رشته مداد رنگ : خانم الهام قلعه شاهی

رتبه های برتر جشنواره خوارزمی

خانم فائزه جابرزاده در رشته ادبیات فارسی

خانم زهرا تیموری در رشته پژوهش

خانم ثمین ظهیر در رشته دست سازه ها

کسب رتبه در رابطه با برگزاری بازارچه

رتبه های برتر جشنواره نوجوان سالم

 رشته روزنامه دیواری: خانمها فاطمه قربانی ،فاطمه گرشاسبی ،نگار یارعلی،عارفه کبیری وحوریا وظیفه کسب رتبه در ناحیه

 رشته نقاشی : خانم فاطمه سادات امامی هاشمی  کسب رتبه در ناحیه 

مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه دوم رشته رنگ وروغن : خانم زهرا هادی زاده

کسب رتبه سوم رشته عکاسی:خانم شکوه سادات شریعتی

کسب رتبه اول رشته نقاشی:خانم فاطمه شفیعی

کسب رتبه اول رشته معرق چوب : خانم مریم پور ابوطالب

کسب رتبه دوم رشته معرق چوب: خانم محدثه صرافان

کسب رتبه سوم رشته معرق چوب توسط خانم فاطمه موسوی

کسب رتبه اول رشته پاستل: خانم شایسته افشین

کسب رتبه سوم رشته پاستل : خانم الهام قلعه شاهی

کسب رتبه اول رشته مدادرنگ : خانم نجمه سالاریان

کسب رتبه اول رشته گواش: خانم شایسته افشین

کسب رتبه سوم رشته گواش: خانم الهام قلعه شاهی

کسب رتبه برگزیده رشته نقاشی خط : خانم زهرا جعفری

 

مسابقات ادبی

کسب رتبه اول رشته مطالعه وتحقیق:خانم فاطمه آذری

کسب رتبه دوم رشته مطالعه وتحقیق: خانم فاطمه صالحی

کسب رتبه اول رشته نقد ادبی :خانم زهرا هادی زاده

کسب رتبه اول رشته وبلاگ نویسی : خانم زهرامنانی

کسب رتبه اول رشته وبلاگ نویسی:خانم سارا صانعی

کسب رتبه سوم رشته وبلاگ نویسی : خانم ثمین ظهیر

کسب رتبه سوم رشته مشاعره :خانم زهرا حسن پور

 

مسابقات قران و معارف اسلامی ناحیه

سال 95-94

کسب رتبه اول در مسابقات حفظ توسط خانم نوریه سادات مدنیان

کسب رتبه اول در مسابقات قرائت توسط خانم فاطمه مومنی

کسب رتبه اول در مسابقات قرائت توسط خانم منصوره کشاورزیان

کسب رتبه اول در مسابقات قرائت توسط خانم ثمین فقیه ایمانی

کسب رتبه اول در مسابقات نهج البلاغه توسط خانم زهرا رضایی

کسب رتبه اول در مسابقات نهج البلاغه توسط خانم زهرا فرازنده

کسب رتبه اول در مسابقات انشاء نماز توسط خانم زهرا ناصری

کسب رتبه اول در مسابقات تفسیر توسط خانم فیروزه شمشیری

کسب رتبه اول در مسابقات احکام توسط خانم حوری زاهد پور

کسب رتبه اول در مسابقات احکام توسط خانم زینب کرباسی

مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه اول در مسابقات معرق توسط خانم زهرا حسینی

کسب رتبه سوم در مسابقات عکاسی توسط خانم ندا نصری

کسب رتبه اول در مسابقات کاشیکاری توسط خانم زینب موسوی

کسب رتبه سوم در مسابقات نقاشی توسط خانم مهدیه همتیان

کسب رتبه سوم در مسابقات طراحی با زغال توسط خانم ها فاطمه موحدیان و نیلوفر احمدی

کسب رتبه سوم در مسابقات نقاشی با خط توسط خانم مهدیه همت یار

کسب رتبه دوم در مسابقات تصویر سازی توسط خانم فردیس تگریان 

کسب رتبه اول در مسابقات طراحی با مداد توسط خانم ندا اخلاقیان

کسب رتبه دوم در مسابقات خوشنویسی توسط خانم فاطمه جعفری

کسب رتبه سوم در مسابقات وبلاگ توسط خانم نجمه مولایی