دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

مقام های ورزشی مدرسه

 

کسب مقام قهرمانی کشوری وراهیابی به تیم ملی تکواندو توسط خانم زهرا بهرامی را به ایشان وخانواده محترمشان تبریک و اولیاء محترمشان تبریک عرض می کنیم .
رتبه برتر ورزشی سال 96-95 

کسب رتبه اول ناحیه رشته آمادگی جسمانی :خانم زهرا بهرامی