دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر آموزشی

 

اکرم آبکار    دبیر قرآن هفتم

مژگان رجائیان    دبیر قرآن هشتم ونهم و دبیر معارف  هفتم وهشتم

عاطفه اشتری   عربی هفتم

مریم کرباسی  دبیر عربی هشتم و خانم اقارب پرست عربی نهم 

مریم تاجمیر ریاحی ادبیات هفتم و مریم صادقی   ادبیات هشتم

مهین یزدانی   دبیر ادبیات نهم

سعیده اطمینان  دبیر زبان هشتم و نهم و خانم مینا فتاحی دبیر زبان هفتم

فاطمه زهرا کمالی دبیر ریاضی هفتم وهشتم

مریم دهفان دبیر ریاضی نهم

مینا دادخواه   دبیر زیست و شیمی هفتم وهشتم ونهم 

خانم جهاندار دبیر فیزیک هفتم  و هشتم و نهم

مریم پرورش دبیر هنر هفتم و نهم  خانم  نفیسه اطمینان دبیر هنر هشتم

هاجر جوانی دبیر تفکر وسبک زندگی هفتم وهشتم

خانم ها مریم نصر اصفهانی و هاجر حسینی وصادقی دبیران تربیت بدنی هفتم و هشتم ونهم

مژگان طوسی  دبیر مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و خانم مرضیه قاسمی دبیر مطالعات اجتماعی نهم 

 خانم سحر فرقانی دبیر معارف نهم  خانم پناهی دبیر آمادگی دفاعی

اکرم میری دبیر کار و فناوری  هفتم وهشتم ونهم