دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

آزمایشگاه مدرسه

آزمایشگاه در واقع مهم ترین رکن آموزشی هر آموزشگاه محسوب می شود برای آشنایی بهتر دانش آموزان با مسائل علمی ملموس تر و واقعی تر جلوه می کند . لذا برنامه های ذیل تدارک  دیده می شود :

 

1 – تنظیم برنامه ریزی برای حضور دبیران به اتفاق دانش آموزان

 

2 -  انجام آزمایش توسط دبیر به همراهی دانش آموزان

 

3 – نصب تابلو اعلانات در آزمایشگاه

 

4 – معرفی وسایل مورد نیاز آزمایشگاه

 

5 – برگزاری بعضی از کلاس ها در آزمایشگاه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه

6 – برگزاری نمایشگاه دست سازه ها و ازمایش های آزمایشگاهی 1