دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

خیابان شیخ بهایی – جنب ساختمان مرکزی دارالقرآن الکریم اصفهان

تلفن :

32367050-51

 آدرس وب سایت :

www.dar-alquran-schools.ir