دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

مدیریت دبیرستان

خداوندا من جز قطره ای دراقیانوس پروسعت تو نیستم .پس مرا توفیق عطا فرما تا تورا همچنان دوست بدارم . محیط طبیعی واجتماعی زندگی خویش را دوست بدارم ومرابارحمت خودت آرامش بخش تا همیشه به رحمت بی منت تو چشم بدوزم وازمنبع فیاض رحمت تو برخوردار باشم . »

 

پدر ومادر گرامی ودختران عزیزم در دبیرستان دخترانه دوره اول  دارالقرآن ؛

 

خداوند را سپاسگزارم که به من توفیق داد مدتی اززمان را با شما عزیزانم گذراندم . این برای من با شما بودن افتخار وارزش بود به من نیرو و توان زندگی داد . برماست که کارنامه اعمال خویش را بررسی نماییم ، نیکی ها را تکرار و بدی ها را از خود برانیم .

 

شما عزیزان نیز با نظرات و رهنمودهای خود جهت بهبود بخشیدن به کیفیت مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه ما را راهگشا باشید .

 

                                                                                                  مدیریت مدرسه

 فولادگر